Nowości  Obwód Kaliningradzki  Atrakcje  Noclegi    
 


Obwód Kaliningradzki > Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Obwodzie Kaliningradzkim

2014-05-27 Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Obwodzie Kaliningradzkim

Znane są wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego z obwodu utworzonego na terenie okręgu konsularnego w Obwodzie Kaliningradzkim.

W rosyjskim Obwodzie Kaliningradzkim utworzono jeden obwód głosowania (nr 122) obejmujący swoim zasięgiem całe terytorium Obwodu. Kaliningrad, Siedzibą obwodowej komisji wyborczej był Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie, na Alei Kasztanowej 51.

Konsul nie prowadził stałego rejestru wyborców, dlatego osoby chcące wziąć udział w wyborach zobowiązane były zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez niego. Wpisy do spisu wyborców na można było dokonać zgodnie z przepisami na podstawie zgłoszenia wniesionego do konsulatu za pomocą systemu elektronicznej rejestracji wyborców: prze stronę internetową ewybory.msz.gov.pl, ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub bezpośrednio w konsulacie.

Do Obwodu dostarczono 50 kart do głosowania. Wydano karty do głosowania 30 osobom. Po wyciągnieciu z urny okazało się, że wszystkie karty są ważne.

Głosy otrzymali:

 • Janusz Piechociński z PSL (3)
 • Wojciech Olejniczak z SLD-UP (2)
 • Piotr Gadzinowski z SLD-UP (1)
 • Dariusz Rosati z PD + SDPL + Zieloni 2004 (4)
 • Marek Jurek z Prawicy Rzeczypospolitej (7)
 • Maria Hübner z PO (4)
 • Ksawery Zalewski z PO (1)
 • Paulina Sheybal-Rostek (1)
 • Tomasz Kamiński z PiS (5)
 • Renata Jakubiak z PiS (1)
 • Janusz Poncyliszu z PiS (1)

Wsparcie

Wesprzyj dalszy rozwój serwisu internetowego FederacjaRosyjska.pl. Nie blokuj i reaguj na reklamy, sprawdź poniższe strony naszych partnerów. W ten sposób zapewniasz sobie dalsze informacje o Rosji za darmo.

Obwód Kaliningradzki na serwisach społecznościowych: