Nowości  Obwód Kaliningradzki  Atrakcje  Noclegi    
 


Obwód Kaliningradzki > Na granicy będą sprawdzane odciski palców Rosjan

2015-09-10 Na granicy będą sprawdzane odciski palców Rosjan

Od 14 września 2015 roku w trakcie odprawy granicznej obywatele Rosji (a zatem także Obwodu) posiadający wizę zarejestrowaną w unijnym systemie wizowym VIS, będą musieli poddać się sprawdzeniu tożsamości obejmującemu także ich odciski palców.

Unijny Wizowy System Informacyjny, w skrócie VIS, to baza danych o osobach, które starają się o wizę, jak również o wizach wydanych przez państwa strefy Schengen (Polska należy do tej strefy). W systemie VIS zarejestrowane są dane osobowe, zdjęcie i odciski 10 palców.


Unijna kontrola odcisków palców (grafika: Straż Graniczna)

Od 14 września 2015 roku obywatele Rosji zostaną objęci Wizowym Systemem Informacyjnym. Znaczy to, że wszyscy obywatele Rosji, którzy będą aplikowali o wizę zobowiązani są do stawienia się osobiście w konsulacie w celu pobrania odcisków palców. Odciski palców nie są pobierane do dzieci do lat 12, a także osób, od których pobranie takowych jest fizycznie niemożliwe.

System wystartuje na polsko-rosyjskiej granicy między Polską i Obwodem Kaliningradzkim w poniedziałek 14 września 2015 roku i pozwoli na natychmiastowa weryfikację, czy do Unii Europejskiej wjeżdżają osoby z ważną wizą oraz czy nie są one poszukiwane na terenie EU.

W Polsce do danych VIS uzyskało 16 instytucji, w tym główny użytkownik jakim jest Straż Graniczna.

Wszystkie wizy Schengen wydane Rosjanom do dnia 14 września 2015 roku będą nadal uprawniały do wjazdu, pobytu i wyjazdu z terytorium państw strefy Schengen do końca okresu ich ważności.

Wcześniej, bo w czerwcu 2015 roku, system VIS zostali objęci obywatele Ukrainy i Białorusi.

Wsparcie

Wesprzyj dalszy rozwój serwisu internetowego FederacjaRosyjska.pl. Nie blokuj i reaguj na reklamy, sprawdź poniższe strony naszych partnerów. W ten sposób zapewniasz sobie dalsze informacje o Rosji za darmo.

Obwód Kaliningradzki na serwisach społecznościowych: