Nowości  Obwód Kaliningradzki  Atrakcje  Noclegi    
 


Obwód Kaliningradzki > Mały Ruch Graniczny czasowo zawieszony

2016-07-02 Mały Ruch Graniczny czasowo zawieszony

Na czas szczytu NATO w Warszawie i Światowych Dni Młodzieży zawieszeniu ulega Mały Ruch Graniczny pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim.

Ruch zostaje zawieszony od 4 lipca 2016 roku.


Obszar Małego Ruchu Granicznego (grafika: MSZ)

"Powyższe zawieszenia nie naruszają prawa wyjazdu ze strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. O terminie wznowienia stosowania powyższych przepisów, strona polska poinformuje odrębnie." - przeczytać można w komunikacie MSZ.

Rosjanie w odpowiedzi na działania Polski także zawiesiły ze swojej strony Mały Ruch Graniczny. Przywrócony on ma być w chwili, gdy zrobi to strona polska.

Mały Ruch Graniczny, w skrócie MRG, uprawnia mieszkańców strefy przygranicznej Polski lub całego Obwodu Kaliningradzkiego do wjazdu i pobytu w strefie przygranicznej państwa drugiej strony każdorazowo do 30 dni, licząc od dnia wjazdu.

Umowa o Małym Ruchu Granicznym została podpisana przez Polskę i Rosję 14 grudnia 2011 roku. W życie weszła 27 lipca 2012 roku. Korzystać z niego mogą mieszkańcy zmieszkujący:

  • Polska:
    • część województwa warmińsko-mazurskiego: miasto Elbląg, powiat elbląski, powiat braniewski, powiat lidzbarski, powiat bartoszycki, miasto Olsztyn, powiat olsztyński, powiat kętrzyński, powiat mrągowski, powiat węgorzewski, powiat giżycki, powiat gołdapski, powiat olecki.
    • część województwa pomorskiego: powiat pucki, miasto Gdynia, miasto Gdańsk, miasto Sopot, powiat gdański, powiat nowodworski, powiat malborski,
  • Rosja:
    • cały Obwód Kaliningradzki

Wsparcie

Wesprzyj dalszy rozwój serwisu internetowego FederacjaRosyjska.pl. Nie blokuj i reaguj na reklamy, sprawdź poniższe strony naszych partnerów. W ten sposób zapewniasz sobie dalsze informacje o Rosji za darmo.

Obwód Kaliningradzki na serwisach społecznościowych: